Trả lời luyện tập mục 2 trang 105 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Lập bảng về các loại nấm đã học, vai trò và tác hại của mỗi loại nấm đó.

Đề bài

Lập bảng về các loại nấm đã học, vai trò và tác hại của mỗi loại nấm đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin các nấm trong bài.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí