Trả lời luyện tập mục 2 trang 105 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Lập bảng về các loại nấm đã học, vai trò và tác hại của mỗi loại nấm đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin các nấm trong bài.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18: Đa dạng nấm