Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu
Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Lý thuyết Giới thiệu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 4 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Em hãy lấy ví dụ về chất, năng lượng, thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục I trang 5 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 5 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm thêm ví dụ về những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu Khoa học tự nhiên.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 mục II trang 6 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người. Cho ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 6 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý trong Bảng 1.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 7 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên 

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 7 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2.

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 9 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 10 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 1.5 và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết vật sống

Xem lời giải

Luyện tập mục IV trang 11 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật đó là vật sống hay vật không sống theo gợi ý trong bảng 1.3

Xem lời giải

Vận dụng mục IV trang 11 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Chiếc xe máy nhận "thức ăn" là xăng dầu, thải chất thải là khói, bụi và chuyển động trong không gian. Vậy xe máy có phải vật sống không? Vì sao?

Xem lời giải