Trả lời câu hỏi mục 4 trang 10 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 1.5 và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết vật sống

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vật sống có những đặc điểm sau: Vật sống lấy các chất cần thiết và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Vật sống có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu