Trả lời câu hỏi mục 3 trang 7 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Đối tượng của từng lĩnh vực trong nghiên cứu khoa học tự nhiên là:

a. Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

b. Vũ trụ, hành tinh và các ngôi sao

c. Trái Đất

d. Các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng

e. Chất và sự biến đổi chất


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu