Giới thiệu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Cánh Diều


Lý thuyết Giới thiệu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

I. Thế nào là khoa học tự nhiên?

- Khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống của con người.

- Những người chuyên nghiên cứu khoa học tự nhiên là các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

- Phương pháp nghiên cứu chúng là tìm hiểu để khám phá những điều mà con người chưa biết về thế giới tự nhiên, hình thành tri thức khoa học.

II. Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

- Bảo vệ môi trường.

- Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.

- Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế.

- Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người.

III. Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên

- Khoa học về sự sống: Sinh học.

- Khoa học về vật chất: Vật lí, hóa học, thiên văn học, khoa học Trái đất.

IV. Vật sống và vật không sống

- Vật sống gồm các dạng sống đơn giản (ví dụ virus) và sinh vật. Chúng mang những đặc điểm của sự sống:

+ Thu nhận chất cần thiết.

+ Thải bỏ chất thải.

+ Vận động.

+ Lớn lên.

+ Sinh sản.

+ Cảm ứng.

+ Chết.

- Vật không sống không mang những đặc điểm của sự sống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài