Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Đa dạng động vật có xương sống

Lý thuyết Đa dạng động vật có xương sống KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 125 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 23.1, hãy cho biết mỗi động vật đó thuộc nhóm động vật không xương sống hay động vật có xương sống.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 125 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 126 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu các đặc điểm giúp em nhận biết cá và kể tên một số loài cá mà em biết.

Xem lời giải

Thực hành mục II trang 126 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát mẫu vật thật (cá xương, cá sụn) hoặc lọ ngâm mẫu vật cá, vẽ hình thái ngoài của đại diện quan sát và nêu vai trò của chúng.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 126 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu vai trò của cá và lấy ví dụ các loài cá có ở địa phương tương ứng với từng vai trò

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục II trang 127 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Giải thích thuật ngữ " lưỡng cư". Quan sát hình 23.5 nêu đặc điểm giống và khác nhau của các động vật trong hình.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 126 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lấy ví dụ về các lưỡng cư được dùng làm thực phẩm và lưỡng cư gây ngộ độc.

Xem lời giải

Thực hành mục II trang 127 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát mẫu vật (ếch, nhái) hoặc lọ ngâm mẫu vật đại diện lưỡng cư, ghi chép các đặc điểm và nêu vai trò, tác hại của đại diện quan sát được. Quan sát mẫu vật.

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm mục II trang 127 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm hiểu vì sao cần phải bảo vệ lưỡng cư và gây nuôi những loài lưỡng cư có giá trị kinh tế?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục II trang 128 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu các đặc điểm giúp em nhận biết động vật thuộc lớp Bò sát. Kể tên một số loài bò sát mà em biết và nêu vai trò của chúng.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 128 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu tên và đặc điểm nhận biết các loài bò sát có trong hình 23.7

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm mục II trang 128 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm hiểu những đặc điểm phân biệt bò sát với lưỡng cư.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 126 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp Chim. Kể tên một số loài chim mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục II trang 129 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Mèo là một động vật thuộc lớp Động vật có vú, hãy quan sát hình 23.9 và nêu một số đặc điểm của mèo.

Xem lời giải

vận dụng mục II trang 129 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Sưu tầm tranh ảnh về các loài chim và viết lời giới thiệu về bộ sưu tập đó.

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm mục II trang 129 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm hiểu trong thực tiễn hoặc qua mạng internet,… xem các loài chim như gà, vịt, bồ câu ấp trứng và chăm sóc, bảo vệ con non như thế nào.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 129 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Dựa vào những đặc điểm nhận biết động vật thuộc lớp Động vật có vú, hãy lấy ví dụ về một số động vật có vú ở nơi em sống.

Xem lời giải

Luyện tập 1 mục II trang 130 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 23.11 mô tả hình thái và cho biết môi trường sống của các động vật có trong hình.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 130 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Xem thêm