Trả lời tìm hiểu thêm mục 2 trang 128 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy tìm hiểu những đặc điểm phân biệt bò sát với lưỡng cư.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm đặc trưng của bò sát và lưỡng cư.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu