Bài 14: Phân loại thế giới sống

Bình chọn:
4.4 trên 71 phiếu
Phân loại thế giới sống

Lý thuyết Phân loại thế giới sống KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 84 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Ai biết nhiều hơn?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 84 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 85 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 14.4 và kể tên các sinh vật mà em biết trong mỗi giới theo gợi ý trong bảng 14.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 86 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Gọi tên các bậc phân loại của cây hoa li và con hổ đông dương.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 86 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên một số loài mà em biết.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 86 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nhận xét về mức độ đa dạng số lượng loài ở các môi trường sống khác nhau theo gợi ý trong bảng 14.2.

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 87 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên những môi trường sống của sinh vật có ở địa phương em (ví dụ: rừng, ao,...) và lấy ví dụ các sinh vật sống trong mỗi môi trường đó.

Xem lời giải

Vận dụng mục IV trang 87 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lấy ví dụ về cây hoặc con vật có những tên địa phương khác nhau mà em biết?

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm 1 mục IV trang 88 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm tên khoa học của cây hoặc con vật mà em yêu thích.

Xem lời giải