Phân loại thế giới sống KHTN 6 Cánh Diều


Lý thuyết Phân loại thế giới sống KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

I. Vì sao cần phân loại thế giới sống?

Trên Trái Đất có rất nhiều sinh vật khác nhau được phân chia thành các nhóm dựa vào đặc điểm chung của mỗi nhóm có tác dụng:

- Nghiên cứu các sinh vật một cách dễ dàng, có hệ thống.

- Xác định tên sinh vật và quan hệ họ hàng giữa các nhóm sinh vật được thuận lợi.

II. Thế giới sống được chia thành các giới

- Thế giới sống được chia thành 5 giới: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật.

- Thế giới sống được phân chia theo các bậc phân loại từ lớn đến nhỏ:

Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài

III. Đa dạng về số lượng loài và môi trường sống của sinh vật

- Ước tính có khoảng trên 10 triệu loài.

- Môi trường sống của sinh vật rất đa dạng: trên cạn, nước, đất, cơ thể sinh vật, nơi khí hậu khô, nóng, lạnh, …

Môi trường có điều kiện khí hậu khắc nghiệt sẽ có độ đa dạng loài thấp.

IV. Sinh vật được gọi tên như thế nào?

 Mỗi sinh vật có hai cách gọi tên:

- Tên địa phương.

- Tên khoa học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài