Trả lời luyện tập mục 3 trang 87 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Nhận xét về mức độ đa dạng số lượng loài ở các môi trường sống khác nhau theo gợi ý trong bảng 14.2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu