Trả lời câu hỏi mục 2 trang 85 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Hãy quan sát hình 14.4 và kể tên các sinh vật mà em biết trong mỗi giới theo gợi ý trong bảng 14.1.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài