Chủ đề 9: Lực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều. Quan sát hình 26.1 và cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm một số ví dụ về sự đẩy và sự kéo trong thực tế.

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 138 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy nêu ví dụ về lực tác dụng lên vật - làm thay đổi tốc độ của vật - làm thay đổi hướng chuyển động của vật - làm vật biến dạng - làm thay đổi tốc độ của vật và làm vật biến dạng

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 138 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy nêu ví dụ về các lực có độ lớn khác nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 138 SGK KHTN 6 Cánh diều Câu 2

Hãy đối chiếu ảnh của lực kế trong hình 26.6 với lực kế thật để chỉ ra các bộ phận sau: - Lò xo - Cái chỉ vạch - Vạch chia và số chỉ

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 138 SGK KHTN 6 Cánh diều

Lực kế lò xo ở hình 26.6 có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu?

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 139 SGK KHTN 6 Cánh diều

Em hãy lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đo được lực kéo một vật theo phương nằm ngang bằng lực kế lò xo.

Xem lời giải

Luyện tập mục 3 trang 139 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Luyện tập mục 3 trang 139 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy biểu diễn các lực sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 140 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 140 SGK KHTN 6 Cánh diều. Treo một vật nhỏ bằng sắt vào giá đỡ như hình 27.1a.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 140 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy nêu các ví dụ khác về lực tiếp xúc mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 141 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy nêu các ví dụ về lực không tiếp xúc mà em biết.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 141 SGK KHTN 6 Cánh diều Câu 2

Có hai thanh nam châm. Mỗi thanh có cực bắc được đánh dấu là N, cực nam được đánh dấu là S. Em hãy dùng hai thanh nam châm này để chứng tỏ rằngcác cực cục tên của chúng đẩy nhau, các cực khác tên của chúng hút nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lực nào làm khối gỗ trên hình 28.1 dừng lại?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát trượt trong khoa học và đời sống.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Vì sao trong thí nghiệm này, dù có lực kéo nhưng khối gỗ vẫn đứng yên?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong cuộc sống xung quanh em.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Nếu lực ma sát rất nhỏ thì có thể xảy ra hiện tượng gì đối với việc viết bảng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 144 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát cản trở chuyển động.

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm mục IV trang 145 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy vẽ phác thảo bàn chân đẩy vào mặt đất theo hình 28.5. Vẽ một mũi tên biểu diễn lực ma sát giúp bàn chân không bị trượt.

Xem lời giải

Vận dụng mục IV trang 145 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ trong cuộc sống về: - Làm giảm ma sát. - Làm tăng ma sát.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác