Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 140 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Treo một vật nhỏ bằng sắt vào giá đỡ như hình 27.1a.

a) Dùng tay kéo nhẹ vật để dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1b. Buống tay cho vật trở lại đứng yên như cũ.

b) Đưa từ từ một thanh nam châm lại gần vật sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng như hình 27.1c.

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng có nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật không?

Lời giải chi tiết

Để làm cho dây treo vật lệch khỏi phương thẳng đứng không nhất thiết phải chạm thanh nam châm vào vật vì nam châm khi đặt gần vật bằng sắt sẽ có lực hút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu