Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Bình chọn:
4.4 trên 57 phiếu
Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Lý thuyết Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy kể về vai trò của thực vật đối với con người mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy quan sát hình 20.1 và cho biết vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 112 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể tên một số loại cây có ở địa phương và nêu vai trò sử dụng của chúng theo bảng 20.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều

a) Dựa vào bảng 20.2, hãy cho biết khí hậu ở nơi có nhiều thực vật và nơi có ít thực vật khác nhau như thế nào.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 20.3 và giải thích vì sao cần trồng nhiều cây xanh

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 113 SGK KHTN 6 Cánh Diều CH3

Quan sát hình 20.4 và cho biết khi có mưa lớn, điều gì sẽ xảy ra với đất ở trên đồi không có hoặc ít cây che phủ. Cầm làm gì để khắc phục điều đó?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 116 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Lấy ví dụ tên con vật và tên cây mà con vật đó sử dụng làm thức ăn. Nêu rõ bộ phận của cây mà con vật đó sử dụng theo gợi ý trong bảng 20.4.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 114 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Dựa vào kiến thức đã học về oxyen và không khí, em hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cây xanh trên Trái Đất bị chặt phá quá mức? Khi đó lượng oxygen trong không khí thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 20.5 và 20.6 và cho biết vai trò của thực vật đối với động vật.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Nêu một số ví dụ về những động vật mà nơi ở của chúng là thực vật theo bảng 20.3.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 116 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Hãy tìm hiểu những biện pháp giữ an toàn cho cơ thể khi tiếp xúc với thực vật có chứa chất độc.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 117 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 20.7 và cho biết ta cần làm gì để môi trường sống có thêm nhiều thực vật.

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 117 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Kể những hoạt động trồng và bảo vệ cây xanh ở địa phương em.

Xem lời giải