Trả lời câu hỏi mục 2 trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 20.5 và 20.6 và cho biết vai trò của thực vật đối với động vật.

Lời giải chi tiết

Vai trò của thực vật với động vật:

- Là thức ăn của động vật.

- Là nơi ở, trú ngụ, làm tổ của nhiều loài động vật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu