Trả lời câu hỏi mở đầu trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy kể về vai trò của thực vật đối với con người mà em biết.

Lời giải chi tiết

Vai trò của thực vật với con người là:

- Thực phẩm, lương thực

- Dược liệu

- Đồ dùng hàng ngày

- Vật liệu xây dựng

- Làm cảnh, trang trí

- Đối tượng nghiên cứu khoa học

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài