Trả lời luyện tập mục 2 trang 115 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Nêu một số ví dụ về những động vật mà nơi ở của chúng là thực vật theo bảng 20.3.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu