Trả lời câu hỏi mục 3 trang 117 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 20.7 và cho biết ta cần làm gì để môi trường sống có thêm nhiều thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các biện pháp để môi trường sống có thêm nhiều thực vật:

- Bảo vệ cây trong rừng

- Trồng rừng ngập mặn

- Bảo vệ cây trong thành phố

- Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài