Trả lời câu hỏi mục 1 trang 111 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy quan sát hình 20.1 và cho biết vai trò của thực vật đối với đời sống con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Thực vật được sử dụng nhiều trong lĩnh vực của con người: 

- Lương thực, thực phẩm

- Làm thuốc, gia vị

- Làm đồ dùng và giấy

- Làm cây cảnh và trang trí

- Cho bóng mát và điều hòa không khí


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu