Bài 28: Lực ma sát

Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu
Lý thuyết Lực ma sát

Lý thuyết Lực ma sát KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lực nào làm khối gỗ trên hình 28.1 dừng lại?

Xem lời giải

I. Lực ma sát trượt
Câu hỏi mục I trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục I trang 142 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát trượt trong khoa học và đời sống.

Xem lời giải

II. Lực ma sát nghỉ
Câu hỏi mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Vì sao trong thí nghiệm này, dù có lực kéo nhưng khối gỗ vẫn đứng yên?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong cuộc sống xung quanh em.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 143 SGK KHTN 6 Cánh diều

Nếu lực ma sát rất nhỏ thì có thể xảy ra hiện tượng gì đối với việc viết bảng?

Xem lời giải

IV. Ma sát và chuyển động
Câu hỏi mục IV trang 144 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát cản trở chuyển động.

Xem lời giải

Tìm hiểu thêm mục IV trang 145 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy vẽ phác thảo bàn chân đẩy vào mặt đất theo hình 28.5. Vẽ một mũi tên biểu diễn lực ma sát giúp bàn chân không bị trượt.

Xem lời giải

Vận dụng mục IV trang 145 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ trong cuộc sống về: - Làm giảm ma sát. - Làm tăng ma sát.

Xem lời giải

Vận dụng mục IV trang 146 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy thảo luận với bạn để đề xuất cách làm giảm tác hại của lực ma sát trong các trường hợp sau: a) Đẩy một thùng hàng trên mặt sàn. b) Xe đạp chuyển động trên đường.

Xem lời giải

V. Lực cản của nước
Câu hỏi mục V trang 146 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy tìm các ví dụ về vật hay con vật chuyển động trong nước có hình dạng phù hợp giúp làm được lực cản của nước.

Xem lời giải

Vận dụng mục V trang 148 SGK KHTN 6 Cánh diều

Em hãy cho biết trong các hiện tượng sau đây, ma sát có lợi hay có hại: a) Khi đi trên sàn nhẵn mới lau ướt dễ bị ngã. b) Bảng trơn, viết phấn không rõ chữ.

Xem lời giải