Chủ đề 2: Các phép đo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy lấy ví dụ về một số hiện tượng mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 19 SGK KHTN 6 Cánh diều. Dựa vào quan sát, hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài. Kiểm tra kết quả của em.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên các đơn vị đo chiều dài mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 23 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 23 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 25 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 25 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 26 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 26 SGK KHTN 6 Cánh diều. Có ba cốc đựng nước như hình 4.1. Theo em, nước trong cốc (b) nóng hơn nước trong cốc nào và lạnh hơn nước trong cốc nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 27 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 27 SGK KHTN 6 Cánh diều. Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 27 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 27 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế (hình 4.2).

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 28 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 28 SGK KHTN 6 Cánh diều. Dùng nhiệt kế y tế để thảo luận về cách đo nhiệt độ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trước khi chạm vào một vật nóng có cần ước lượng nhiệt độ của vật ấy không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều

Các sản phẩm sau đây thường được đo theo đơn vị nào khi bán?

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều

Ước lượng thời gian cần thiết để em đọc hết trích đoạn bài thơ dưới đây

Xem lời giải

Bài 5 trang 29 SGK KHTN 6 Cánh diều

Chiều dài của phần thủy ngân trong nhiệt kế là 2 cm ở 00C và 22 cm ở 1000C (hình 4.4).

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài