Trả lời câu hỏi 1 mục 2 trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy kể tên các đơn vị đo chiều dài mà em biết.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một số đơn vị đo chiều dài: kilomet, hectomet, decamet, mét, đêximét, xentimét, milimet,…


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu