Trả lời câu hỏi 1 mục 1 trang 20 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Dựa vào quan sát, hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài. Kiểm tra kết quả của em.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hình 3.2a: 1 – 3 – 2 

Hình 3.2 b: 2 – 3 – 1 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu