Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu
Từ tế bào đến cơ thể

Lý thuyết Từ tế bào đến cơ thể KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 77 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 78 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 79 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể.

Xem lời giải

Vận dụng mục II trang 80 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3.

Xem lời giải

Thực hành mục III trang 81 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.

Xem lời giải

Thực hành mục III trang 82 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Liệt kê một số cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể cây xanh và cơ thể người mà em quan sát được theo sơ đồ gợi ý sau.

Xem lời giải