Chủ đề 10: Năng lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều. Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và ngay cả trong cơ thể mỗi ngườ

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều. Trong nhà em thường sử dụng những dạng năng lượng nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 156 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 156 SGK KHTN 6 Cánh diều. Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình nào lớn hơn: hình 30.2a hay hình 30.2c?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 158 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục I trang 158 SGK KHTN 6 Cánh diều. Tìm từ thích hợp với chỗ ? ở câu b theo mẫu ở câu a dưới đây.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 159 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 159 SGK KHTN 6 Cánh diều. Nêu tên năng lượng có ích và năng lượng hao phí khi sử dụng bếp ga để nấu ăn.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 159 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 159 SGK KHTN 6 Cánh diều. Trong các hành động sau, hành động nào gây lãng phí năng lượng, hành động nào thể hiện việc tiết kiệm năng lượng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 161 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 4 trang 161 SGK KHTN 6 Cánh diều. Em hãy lấy ví dụ để minh họa sự bảo toàn năng lượng.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên những nhiên liệu gia đình em dùng. Các thiết bị nào trong nhà em có dùng nhiên liệu đó?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 163 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Cánh diều. Năng lượng của dầu mỏ có phải là năng lượng tái tạo không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 1 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Kể 5 hoạt động hằng ngày cho thấy lực và tác dụng của lực tương ứng trong các hoạt động đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 2 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Một thùng hàng đang được đẩy di chuyển trên mặt sàn nằm ngang.

Xem lời giải

Bài 3 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 3 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lấy một số ví dụ về ma sát cản trở chuyển động. Nêu cách có thể làm giảm ma sát khi đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 4 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Một vật được thả rơi từ trên cao xuống. Trong quá trình rơi của vật:

Xem lời giải

Bài 5 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 5 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Sử dụng các đinh sắt giống nhau, thả cho chúng rơi thẳng đứng từ các độ cao khác nhau xuống cát và đo độ ngập sâu của mỗi đinh sắt trong cát.

Xem lời giải

Bài 6 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 6 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên thiết bị sử dụng xăng để hoạt động trong gia đình em (nếu có).

Xem lời giải

Bài 7 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 7 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lập kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng trong nhà trường. Giới thiệu kế hoạch đó với các bạn khác để cùng thực hiện.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài