Trả lời Câu hỏi 1 mục 2 trang 156 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình nào lớn hơn: hình 30.2a hay hình 30.2c?

Lời giải chi tiết

Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình 30.2a lớn hơn thế năng hấp dẫn của vật M ở hình 30.2c.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30: Các dạng năng lượng