Bài tập Chủ đề 9 và 10

Bình chọn:
4.3 trên 146 phiếu
Bài 1 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 1 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Kể 5 hoạt động hằng ngày cho thấy lực và tác dụng của lực tương ứng trong các hoạt động đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 2 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Một thùng hàng đang được đẩy di chuyển trên mặt sàn nằm ngang.

Xem lời giải

Bài 3 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 3 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lấy một số ví dụ về ma sát cản trở chuyển động. Nêu cách có thể làm giảm ma sát khi đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 4 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Một vật được thả rơi từ trên cao xuống. Trong quá trình rơi của vật:

Xem lời giải

Bài 5 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 5 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Sử dụng các đinh sắt giống nhau, thả cho chúng rơi thẳng đứng từ các độ cao khác nhau xuống cát và đo độ ngập sâu của mỗi đinh sắt trong cát.

Xem lời giải

Bài 6 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 6 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Hãy kể tên thiết bị sử dụng xăng để hoạt động trong gia đình em (nếu có).

Xem lời giải

Bài 7 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều

Giải Bài 7 trang 164 SGK KHTN 6 Cánh diều. Lập kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng trong nhà trường. Giới thiệu kế hoạch đó với các bạn khác để cùng thực hiện.

Xem lời giải