Bài 30: Các dạng năng lượng

Bình chọn:
3.8 trên 35 phiếu
STEM - Ô tô chạy bằng bóng bay

STEM - Ô tô chạy bằng bóng bay

Xem chi tiết

Lý thuyết Các dạng năng lượng

Lý thuyết Các dạng năng lượng KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều. Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và ngay cả trong cơ thể mỗi ngườ

Xem lời giải

I. Một số dạng năng lượng
Câu hỏi mục I trang 153 SGK KHTN 6 Cánh diều

Trong nhà em thường sử dụng những dạng năng lượng nào dưới đây?

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 155 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy sắp xếp các năng lượng sau đây vào nhóm năng lượng gắn với chuyển động hoặc nhóm năng lượng lưu trữ: động năng của vật; năng lượng của thức ăn; năng lượng của gió đang thổi; năng lượng của xăng dầu; năng lượng của cánh cung bị uốn cong; năng lượng của dòng nước chảy.

Xem lời giải

Vận dụng mục I trang 155 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy kể tên một số dạng năng lượng liên quan đến chuyển động của chiếc thuyền buồm (hình 30.1).

Xem lời giải

II. Năng lượng và khả năng tác dụng lực
Câu hỏi mục II trang 156 SGK KHTN 6 Cánh diều

Thế năng hấp dẫn của vật M ở hình nào lớn hơn: hình 30.2a hay hình 30.2c?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 156 SGK KHTN 6 Cánh diều

Lò xo bị nén với lực lớn hơn ở hình nào: hình 30.2b hay 30.2d?

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 157 SGK KHTN 6 Cánh diều

Hãy lấy ví dụ về năng lượng và tác dụng lực.

Xem lời giải