Trả lời Luyện tập 1 mục 3 trang 159 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Trong các hành động sau, hành động nào gây lãng phí năng lượng, hành động nào thể hiện việc tiết kiệm năng lượng?

- Tắt các thiết bị điện trong lớp học khi ra về.

- Đặt điều hòa không khí ở mức dưới 250C vào những ngày mùa hè nóng nực.

- Bật tất cả bóng điện ở hành lang lớp học trong các giờ học.

Lời giải chi tiết

Hành động gây lãng phí năng lượng là:

- Đặt điều hòa không khí ở mức dưới 250C vào những ngày mùa hè nóng nực.

- Bật tất cả bóng điện ở hành lang lớp học trong các giờ học.

Hành động thể hiện việc tiết kiệm năng lượng là:

- Tắt các thiết bị điện trong lớp học khi ra về.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu