Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 158 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Tìm từ thích hợp với chỗ  ?  ở câu b theo mẫu ở câu a dưới đây.

a) Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

b) Năng lượng điện chuyển thành năng lượng  ?  phát ra từ đèn điện.

Lời giải chi tiết

a) Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

b) Năng lượng điện chuyển thành năng lượng ánh sáng phát ra từ đèn điện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu