Trả lời thực hành mục III trang 81 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mô tả nấm men: dạng cầu, bầu dục, một số tế bào có chồi nhỏ nảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài