Trả lời luyện tập mục I trang 76 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tế bào nhân sơ: vi khuẩn lam, xạ khuẩn,…

Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu