Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 78 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao: Tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu