Trả lời vận dụng mục 1 trang 112 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Kể tên một số loại cây có ở địa phương và nêu vai trò sử dụng của chúng theo bảng 20.1.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu