Trả lời vận dụng mục 2 trang 141 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Có hai thanh nam châm. Mỗi thanh có cực bắc được đánh dấu là N, cực nam được đánh dấu là S. Em hãy dùng hai thanh nam châm này để chứng tỏ rằngcác cực cục tên của chúng đẩy nhau, các cực khác tên của chúng hút nhau.

Lời giải chi tiết

Lần lượt đưa các cực cùng tên và khác tên của hai nam châm lại gâgn nhau:

+ Ta sẽ cảm nhận được lực hút tác dụng lên hai tay mình khi đưa 2 cực cùng tên lại gần nhau.

+ Ta sẽ cảm nhận được lực đẩy tác dụng lên hai tay mình khi đưa 2 cực khác tên lại gần nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu