Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 137 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 26.1 và cho biết ai đang đẩy, ai đang kéo.

Lời giải chi tiết

- Hình a: người công nhân đang kéo

- Hình b: người công nhân đang đẩy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26: Lực và tác dụng lực