Trả lời câu hỏi mục 2 trang 86 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Gọi tên các bậc phân loại của cây hoa li và con hổ đông dương.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình14.5 và cho biết các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp tới cao.

Lời giải chi tiết:

Các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp tới cao: loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới.

Câu 2

Gọi tên các bậc phân loại của cây hoa li và con hổ đông dương.

Lời giải chi tiết:

Hoa li: thuộc chi loa kèn - họ bách hợp - bộ hành - lớp một lá mầm - ngành hạt kín - giới thực vật

Hổ đông dương: thuộc chi báo - họ mèo - bộ ăn thịt - lớp động vật - ngành dây sống - giới động vật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu