Trả lời luyện tập mục 2 trang 130 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. 

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đặc điểm từng lớp động vật có xương sống.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 2

 Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu