Trả lời câu hỏi mở đầu trang 125 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 23.1, hãy cho biết mỗi động vật đó thuộc nhóm động vật không xương sống hay động vật có xương sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết đặc điểm động vật không xương sống.

Lời giải chi tiết

Động vật không xương sống: Con bọ cạp, con gián.

Động vật có xương sống: Con bò, con thỏ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài