Trả lời câu hỏi 1 mục 1 trang 5SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Hoạt động nghiên cứu Khoa học tự nhiên là a,b,c,g.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu