Trả lời luyện tập mục 4 trang 11 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Hãy lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật đó là vật sống hay vật không sống theo gợi ý trong bảng 1.3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa là lý thuyết đặc điểm của vật sống và vật không sống.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu