Trả lời luyện tập mục 3 trang 7 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hiểu biết thực tiễn.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu