Trả lời câu hỏi mục IV trang 71 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 12.8, 12.9 và nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

- Tế bào nhân sơ có cấu tạo đơn giản:

+ Không có nhân hoàn chỉnh (chỉ có vùng nhân chứa vật chất di truyền không có màng bao bọc, nằm tự do trong tế bào chất).

+ Tế bào chất không chứa bào quan có màng.

+ Màng sinh chất bao bọc tế bào.

-Tế bào nhân thực:

+ Nhân chứa chất di truyền, có màng nhân bao bọc.

+ Tế bào chất không chứa bào quan có màng.

+ Màng sinh chất bao bọc tế bào.


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu