Trả lời câu hỏi mục 6 trang 75 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Lập bảng báo cáo kết quả quan sát tế bào theo mẫu gợi ý.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát mẫu.

Lời giải chi tiết

Tế bào

Mô tả hình dạng

Hình vẽ minh họa

Tế bào trứng cá

Hình cầu trơn nhẵn

 

Tế bào vảy hành

Hình đa giác thuôn dài xếp sát nhau

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài