Trả lời câu hỏi mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia.

Đề bài

Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sau lần phân chia thứ nhất: tế bào tăng lên 1.2=2 tế bào.

Sau lần phân chia thứ hai: tế bào tăng lên thành 2.2=4 tế bào.

Sau lần phân chia thứ ba: tế bào tăng lên thành 4.2=8 tế bào.


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí