Trả lời câu hỏi trang 51 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Nêu một số biện pháp sử dụng các nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững:

  + Đổi mới công nghệ khai thác, chế biến;

  + Kiểm soát, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường;

  + Khai thác các nguồn nguyên liệu có kế hoạch;

  + Sử dụng đúng cách nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái và môi trường.

  + Thăm dò, nghiên cứu các loại nguyên liệu mới phù hợp và góp phần bảo vệ môi trường…


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu