Trả lời thực hành trang 50 SGK KHTN 6 Cánh diều


Thực hành trang 50: Quan sát và rút ra nhận xét về khả năng tác dụng của đá vôi với nước và với hydrochloric acid qua thí nghiệm: Nhỏ 2ml nước lên mẫu đá vôi thứ nhất và 2 ml dung dịch hydrochloric acid loãng lên mẫu đá vôi thứ hai.

Đề bài

Quan sát và rút ra nhận xét về khả năng tác dụng của đá vôi với nước và với hydrochloric acid qua thí nghiệm: Nhỏ 2ml nước lên mẫu đá vôi thứ nhất và 2 ml dung dịch hydrochloric acid loãng lên mẫu đá vôi thứ hai.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đá vôi không tan trong nước nhưng tan trong acid

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng quan sát được: 

 + Mẫu đá vôi thứ nhất cho vào nước, không thấy có hiện tượng gì xảy ra.

 + Mẫu đá vôi thứ hai cho vào hydrochloric acid loãng thấy mẫu đá vôi tan dần, có khí thoát ra.

Điều đó kết luận: Đá vôi không tan trong nước, nhưng tan trong acid, tạo bọt khí.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí