Trả lời thực hành trang 50 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát và rút ra nhận xét về khả năng tác dụng của đá vôi với nước và với hydrochloric acid qua thí nghiệm: Nhỏ 2ml nước lên mẫu đá vôi thứ nhất và 2 ml dung dịch hydrochloric acid loãng lên mẫu đá vôi thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đá vôi không tan trong nước nhưng tan trong acid

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng quan sát được: 

 + Mẫu đá vôi thứ nhất cho vào nước, không thấy có hiện tượng gì xảy ra.

 + Mẫu đá vôi thứ hai cho vào hydrochloric acid loãng thấy mẫu đá vôi tan dần, có khí thoát ra.

Điều đó kết luận: Đá vôi không tan trong nước, nhưng tan trong acid, tạo bọt khí.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu