Trả lời câu hỏi mục 3 trang 107 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 19.3 và nêu đặc điểm của cây dương xỉ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của dương xỉ:

Phân bố nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng,…

Cây dương xỉ: thân thảo, gần như không thân, cao trung bình khỏang 15 – 30cm, rộng khoảng 15 – 20cm. Cây dương xỉ có nhiều lá nên sum sê. Lá dương xỉ là lá kép, dài khoảng 20 – 35cm, giống hình chiếc lược, thon nhọn ở đầu; lá non cuộn tròn, có lông. Rễ chùm.

Cây có mạch dẫn và sinh sản bằng bào tử tập trung thành ổ túi bào tử ở mặt dưới của lá.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19: Đa dạng thực vật