Trả lời vận dụng mục 5 trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Kể tên thực vật có ở môi trường xung quanh em và cho biết chúng ở nhóm nào trong số những nhóm thực vật đã học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm từng nhóm thực vật để phân loại.

Lời giải chi tiết

Thực vật không có mạch dẫn, không có hạt, không có hoa: rêu

Thực vật có mạch dẫn, không có hạt, không có hoa: rau bợ, bèo vảy ốc, dương xỉ,…

Thực vật có mạch dẫn, không có hoa: cây thông, cây vân sam trắng, cây tuế, cây bạch quả, pơmu, hoàng đàn, kim giao, tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre,...

Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa: cây bưởi, cây mẫu đơn, cây xoài, cây táo, cây lê, cây chanh, cây mận, cây cam, cây đu đủ, cây đào, cây hồng, cây măng cụt, cây mít, cây dừa, cây mơ, cây dưa, cây cà chua ,.....


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19: Đa dạng thực vật