Trả lời câu hỏi mục 1 trang 106 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Quan sát hình 19.1, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Thực vật được chia thành nhiều nhóm dựa trên các đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn, có hạt hoặc không có hạt, có hoa hoặc không có hoa.

- Rêu: không có mạch dẫn.

- Dương xỉ: có mạch dẫn, không có hạt.

- Hạt trần: có mạch dẫn, có hạt, không có hoa.

- Hạt kín: có mạch dẫn, có hạt, có hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19: Đa dạng thực vật


Hỏi bài